Archive For The “Harçlar ve Vergiler” Category

Şirket kayıtları ve şirket ortağının şirket hisselerinde ticaret sicil tarafından alınacak olan harçların durumu.

By |

Haciz tezkeresine istinaden Ticaret Sicil Müdürlüklerinden şirket kayıtlarına ya da şirket yetkilisinin hissesine haciz şerhi işlenmesinden ne şekilde ticaret sicili harcı aranılacağı hk. Sayı: 97895701-140.01.03[2016/115]-190767 Tarih: 01/11/2016 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 97895701-140.01.03[2016/115]-190767 01.11.2016 Konu : Ticaret sicili harçları İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun…

Read more »

Basın İlan Kurumuna yapılan ödemelerde düzenlenen reddiyat makbuzlarında damga vergisi tevkifatı

By |

Basın İlan Kurumuna yapılan ödemelerde düzenlenen reddiyat makbuzlarında damga vergisi tevkifatı

Basın İlan Kurumuna yapılan ödemelerde düzenlenen reddiyat makbuzlarında DAMGA VERGİSİ tevkifatının yapılıp yapılmayacağı hususunda nacizane bir değerlendirme yapmak istiyorum. Basın İlan Kurumu, Kurumlar Vergisine tabi bir kurum olup, 2017 yılı itibariyle rekortmen kurumlar vergisi mükellefidir. Damga Vergisinin MÜKELLEFİ kağıtları imza edenler olduğu ve ödemenin bu kişiler tarafından yapılması gerektiği belirlenmiştir. İcra Daireleri yönünden burada tartışılması…

Read more »

Alacağa mahsuben ıpotek satışı kesinleşmeden tahsil harcı doğmaz

By |

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2014/28560 K. 2014/25665 T. 31.10.2014 • İCRA TAKİPLERİNDE TAHSİL HARCI ( Alacağın Ödenmesi Sırasında Ödeme Yapılmayan Hallerde Harç Alacağının Doğması Tarihinden İtibaren Onbeş Gün İçinde Ödenmesi Gereği – Tahsil Harcının Alacağın Ödenmesi Sırasında Yatırılan Paradan Tahsil Edilmesi Gereği ) • TAHSİL HARCININ NE ZAMAN DOĞACAĞI ( Tahsil Harcının İcranın…

Read more »

KDV nin mükellefi ve sorumlusu icra müdürlüğü, satış memurluğu değildir. Vergi Mahkemesi kararı, Bölge idare mahkemesi kararı

By |

KDV nin mükellefi ve sorumlusu icra müdürlüğü, satış memurluğu değildir. Vergi Mahkemesi kararı, Bölge idare mahkemesi kararı

okunma sayısı 225

Read more »

İcra Müdürlüğü ve Satış Memurluğu KDV nin mükellefi ve sorumlusu değildir. Danıştay kararı

By |

Danıştay Dördüncü Daire Kararı E.2012/4859 25 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30018 Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından: Esas No: 2012/4859 Karar No: 2016/2845 Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı Davacı : Denizli 1 Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğü’ne İzafeten İzale-i Şuyuu Satış Müdürlüğü Vekili: Av. Salih …. DENİZLİ Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı İstemin…

Read more »

Traktör Satışında KDV Oranları

By |

Traktör Satışında KDV Oranları

  (2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 2009/14812, 2011/1673, 2011/2466, 2011/2604, 2012/2697,2012/2931,2012/3594,2012/4116, 2013/4345, 2013/5595, 2015/7205 SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER DAHİL) MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları; a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye…

Read more »

GÜNCEL KDV ORANLARI

By |

01/12/2013 tarih ve 2013/5595 Sayılı BKK için tıklayınız. (2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 2009/14812, 2011/1673, 2011/2466, 2011/2604, 2012/2697,2012/2931,2012/3594,2012/4116, 2013/4345, 2013/5595, 2015/7205, 2015/8353, 2016/8705 SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER DAHİL) MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;…

Read more »