Archive For The “Nafaka” Category

Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili Bakanlık Genelgesi

By |

T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/2/2 … /…./2011 Konu : Nafaka Alacaklarının Yabancı Devletlerde Tahsili GENELGE No:64/2 Nafaka alacaklarının yabancı devletlerde tahsiline ilişkin 01/03/2008 tarihli ve 64/1 sayılı Genelgemizin Sözleşmeye taraf olan devletler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar açısından güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. BİRİNCİ BÖLÜM NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI DEVLETLERDE TAHSİLİ…

Read more »