Archive For The “Önder Şahin” Category

İİK 133. Madde Değerlendirmesi

By |

İİK 133. Madde Değerlendirmesi

İİK. 133 maddenin iki açıdan değerlendirilmesi gerekir.1- ihale kararının kaldırılmasına sebep olan ihale alıcısının, iki ihale arasındaki farktan sorumluluğun nasıl oluşacağı …2- Yasa da düzenlenen , HEMEN ARTIRMAYA ÇIKARILIR Cümlesi ile yapılan Tamamlama satış işleminin doğurduğu sonuçlardır.Yasa koyucu 133 maddenin değişik son paragrafında ” İHALEYE KATILIP, DAHA SONRA İHALE BEDELİNİ YATIRMAMAK SURETİYLE İHALENİN FESHİNE SEBEP…

Read more »

TAŞINIR REHNİNDE TAKİPLE BİRLİKTE RPÇ ŞERHİNİN YANINDA TAKİP KESİNLEŞMEDEN YAKALAMA ŞERHİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI ÜZERİNE…

By |

TAŞINIR REHNİNDE TAKİPLE BİRLİKTE RPÇ ŞERHİNİN YANINDA TAKİP KESİNLEŞMEDEN YAKALAMA ŞERHİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI ÜZERİNE…

Bir kaç gün önce bir meslektaşımın sorusu üzerine , hem uygulanabilir hem de uygulanamaz yönünde farklı görüşlerin ortaya çıkması üzerine , cevaplara cevap niteliğinde değil de, genel bir değerlendirme yaparak, taktiri siz meslektaşlarıma bırakmak istiyorum.REHİN SÖZLEŞMESİNİN mutlaka Medeni Kanun hükümlerine göre kurulması gerekir. Ayrıca rehin sözleşmesinin yanında menkül rehninin usulüne uygun kabul edilebilmesi için aracın…

Read more »

OSB alacakları imtiyazlı olsada İpoteğe karşı önceliği yoktur

By |

OSB alacakları imtiyazlı olsada İpoteğe karşı önceliği yoktur

İİK’nun 140/2. maddesi gereğince, alacaklılar 206. madde mucibince iflas halinde hangi sıraya girmeleri lazım geliyorsa o sıraya kabul olunurlar. 4562 sayılı yasanın 15/3 maddesi uyarınca, katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yolu ile satışı halinde öncelikle ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ alacakları ödenir.İİK’nun 206/4 maddesinde 3. sıranın özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar olduğu sayılmıştır. Takip, ipoteğin…

Read more »

Rehnin paraya cevrilmesi ile yapılan takipde itirazın iptalindeki vekalet ücreti ve icra inkar tazminatı hakkında

By |

Rehnin paraya cevrilmesi ile yapılan takipde itirazın iptalindeki vekalet ücreti ve icra inkar tazminatı hakkında

Takibimiz Rehnin Paraya Çevrilmesi yolu ile yapılan ilamsız takip şekli. Dayanak belge , diğer adi alacaklılara karşı rüçhan hakkı tanıyan iki taraf arasında imzalanan rehin sözleşmesinde belirlenen miktar. Ve rehinli mal. Yapılan takibe karşı borçlu itiraz etti. İtiraz sebebine dayalı olarak alacaklı , genel mahkemeye itirazın iptaline gitti. Mahkeme ilgili mal üzerine uygulanan rehin şerhinde…

Read more »

KONKORDATO İŞLEMLERİNDE İSTİNABE YOLU İLE DEĞER TESPİTİ UYGULAMALARI HAKKINDA

By |

KONKORDATO İŞLEMLERİNDE İSTİNABE YOLU İLE DEĞER TESPİTİ UYGULAMALARI HAKKINDA

KONKORDATO İŞLEMLERİNDE İSTİNABE YOLU İLE DEĞER TESPİTİ UYGULAMALARI HAKKINDA… 298 maddede bahsi geçen konkordato talep eden ve geçici mühlet verilen borçluya ait malların tespitinin , karar veren Asliye Ticaret Mahkemesi yetki alanında bulunanlar yönünden yasa konkordato komiserine , değer tespiti yaptırması yönünde yetki tanımış, başka mahalde bulunan malların değer tespitinin yapılmasını ise malın bulunduğu yer…

Read more »

Basın İlan Kurumuna yapılan ödemelerde düzenlenen reddiyat makbuzlarında damga vergisi tevkifatı

By |

Basın İlan Kurumuna yapılan ödemelerde düzenlenen reddiyat makbuzlarında damga vergisi tevkifatı

Basın İlan Kurumuna yapılan ödemelerde düzenlenen reddiyat makbuzlarında DAMGA VERGİSİ tevkifatının yapılıp yapılmayacağı hususunda nacizane bir değerlendirme yapmak istiyorum. Basın İlan Kurumu, Kurumlar Vergisine tabi bir kurum olup, 2017 yılı itibariyle rekortmen kurumlar vergisi mükellefidir. Damga Vergisinin MÜKELLEFİ kağıtları imza edenler olduğu ve ödemenin bu kişiler tarafından yapılması gerektiği belirlenmiştir. İcra Daireleri yönünden burada tartışılması…

Read more »

İcra Hukukunda Tazminat Kararlarının İnfazına Dair Uygulamalar

By |

İcra Hukukunda Tazminat Kararlarının İnfazına Dair Uygulamalar

İCRA HUKUKUNDA TAZMİNAT KARARLARININ İNFAZINA  DAİR UYGULAMALAR.  İcra Hukukunda Tazminatlar başlığı ile yasa koyucu , Alacaklı ve borçlu lehine tazminat verilmesi hususunda gerekli düzenlemeler yapmıştır.             Genel ifade ile Tazminatların hükmedilmesine gerekçe olarak , tarafların haksız,  kötü niyetli  takiplerin   başlatılması,   tahsili geciktirmeye yönelik itirazların  önüne geçilmesi ve davalar sonunda haksız çıkan tarafa yükletilen doğan zararın…

Read more »

Çocuk Teslimi Üzerine Görüşler

By |

Çocuk Teslimi Üzerine Görüşler

GÜNDEMDE OLMASI SEBEBİYLE 2015 YILINDA HAZIRLADIĞIM ÇOCUK TESLİMLERİNDE UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI YÖNÜNDEKİ ARAŞTIRMA YAZIMI PAYLAŞIYORUM. Hukuk Mahkemelerinin tüm kararlarının İcra Daireleri tarafından İnfaz Edilmesine dair hükmün yeniden düzenlenerek , Aile Mahkemeleri tarafından verilen Nafaka ve Çocuk teslimlerine dair kararların Aile Bakanlığına Bağlı Birimler tarafından infaz edilmesinin sağlanması insanı ve vicdani normlara uygun bir uygulama olacaktır…

Read more »

MISIR MAHSULÜ HACZİ

By |

MISIR MAHSULÜ HACZİ

Çukurovada yoğun şekilde ziraatı yapılan mısır mahsülü ile ilgili haciz ve pazarlıkla satış safhaları konusunda bu işi çokça uygulayan birisi olarak anlatayım… Birinci safha….HACİZ… Yetişmemiş mahsüllerin haczi için illa ki mahsülün sahibinin taşınmaz sahibi ile aynı kişi olması gerekmemektedir. Taşınmaz sahibi başka birisine kiraya verebilir. Sizin olayınızda olduğu gibi… Kiracı taşınmaz maliki ile yapmış olduğu…

Read more »