Archive For The “Pazarlık Usulü Satış” Category

İcra İflas Kanunu’nda pazarlıkla satışın şekline ilişkin bir hüküm bulunmadığından ihalenin iptaline ilişkin davanın genel mahkeme açılması gerekir

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/22114KARAR NO : 2017/3140 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 09.05.2016 tarih, 2016/9103 E. – 2016/13494 K. sayılı daire ilamının müddeti…

Read more »

İcra İflas Kanunu’nda pazarlıkla satışın şekline ilişkin bir hüküm bulunmadığından ihalenin iptaline ilişkin davanın genel mahkeme açılması gerekir

By |

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiT Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M I ESAS NO : 2016/22114KARAR NO : 2017/3140 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 09.05.2016 tarih, 2016/9103 E. – 2016/13494 K. sayılı daire ilamının müddeti…

Read more »