Archive For The “Taahhüt” Category

Taahhütte işleyecek faiz yazılması feragat edilmişse de feragat beyanının yazılması zorunludur

By |

19. Ceza Dairesi         2018/2537 E.  ,  2018/3594 K. “İçtihat Metni” Borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair İstanbul 3. İcra Ceza Mahkemesinin 06/06/2017 tarihli ve 2016/352 esas, 2017/281 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin İstanbul 4. İcra Ceza Mahkemesinin…

Read more »

İcra taahhüt tutanağında tebligat gideri, tahsil harcı, peşin harç, taahhüt tarihi ile son taksit arasındaki işleyecek faiz miktarı ayrı ayrı gösterilmesi gerekir

By |

İcra taahhüt tutanağında tebligat gideri, tahsil harcı, peşin harç, taahhüt tarihi ile son taksit arasındaki işleyecek faiz miktarı ayrı ayrı gösterilmesi gerekir

okunma sayısı 205

Read more »

İcra müdürünün borçlu ve alacaklı tarafından kararlaştırılan ödeme taahhüdüne kamu alacağı olan “% 9,48 oranında taahhüt damga vergisinin tahsili ile” şerhini yazarak taahhütnameyi imzalaması ve bu şartın yerine getirilmemesi ödeme taahhütnamesini geçersiz hale getirmez.

By |

19. Ceza Dairesi         2016/9666 E.  ,  2016/20446 K. “İçtihat Metni” Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık … hakkında yapılan yargılama sonucunda sanığın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … İcra Ceza Mahkemesinin 02/04/2015 tarih ve 2015/122 Esas, 2015/168 Karar sayılı kararına karşı yapılan itirazın…

Read more »