Archive For The “Yed-i emin ve Muhafaza” Category

Yediemin ücretinin, talimat icra müdürlüğünce haciz mahalline gidilmeksizin ve borçlunun muhafaza gerektirecek taşınır malının bulunup bulunmadığı tespit edilmeksizin tensip kararıyla alacaklıdan talep edilmesi doğru değildir.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/5448 E.  ,  2017/11381 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra…

Read more »

Akaryakıt İstasyonunda Muhafaza İşleminde EPDK ya bildirim için 4 gün süre bulunmaktadır.

By |

Akaryakıt İstasyonunda Muhafaza İşleminde EPDK ya bildirim için 4 gün süre bulunmaktadır.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YAPILAN İCRA KANALI İLE MUHAFAZA İŞLEMLERİNDE OTOMASYON SİSTEMİ KESİNTİYE UGRAYACAĞI İÇİN AZAMİ 4 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE PETROL ŞİRKETİ VEYA İŞLETMECİ TARAFINDAN EPDK YA BİLDİRİM YAPILMASI ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR.  CEZALAR BİR MİLYON ÜZERİNDE OLDUĞU İÇİN HEM PETROL ŞİRKETİ HEM DE İŞLETEN ŞİRKET TARAFINDAN İCRA KANALI İLE YAPILAN İŞLEMLER SONU YAŞANAN KESİNTİLERDE GENELLİKLE ARIZA OLMAKSIZIN İCRA…

Read more »

Yediemin sanığın hacizli malları satış yerine götürmemesi, teslim amacı dışında bir tasarruf olarak değerlendirilemez.

By |

Yediemin sanıktan hacizli malı icra dairesi tarafından belirlenen satış yerine götürmesinin beklenmesi ve satış yerine götürmeme biçimindeki ihmali davranışın teslim amacı dışında bir tasarruf olarak değerlendirilmesi olanaklı değildir.  …………… T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2011/12316 K. 2011/8440 T. 16.6.2011 5237/m.289/1 DAVA :  Muhafaza görevini kötüye kullanmak suçundan sanığın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 289/1,…

Read more »