Traktör Satışında KDV Oranları

Traktör Satışında KDV Oranları
image_pdfimage_print
 
(2007/13033
SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE
2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802,
2009/14812, 2011/1673, 2011/2466,
2011/2604,
2012/2697,2012/2931,2012/3594,2012/4116, 2013/4345, 2013/5595,
2015/7205 SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER
DAHİL)
MADDE
1 –

(1) Mal teslimleri
ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
a)
Ekli listelerde yer alanlar hariç
olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %
18

b)
Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %
1

c)
Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %
8

olarak
tespit edilmiştir.
,
,
,
(5)
(I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış”
deyimi, 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan
taşıtları ifade eder.
,
,
,
(I)
SAYILI LİSTE
9-
Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız
“kullanılmış” olanlar,
“Türk
Gümrük Tarife Cetvelinin
8701.90.50.00.00
Kullanılmış olanlar ile(2009/14812
sayılı Kararname ile eklenen ibare Yürürlük: 30/03/2009) (
1)
87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan
taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02
pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları
dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış
arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar,
elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar,
“8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için
dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu
motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli
içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, “8703.10.18.00.00
diğerleri”] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar,
para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi
özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer
Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında
yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan
mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci
maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),
,
,
,
(II)
SAYILI LİSTE
,
,
B)
DİĞER MAL VE HİZMETLER
,
,
,
28-
(2008/13234
sayılı Kararname ile eklenen sıra Y
ürürlük:
09/02/2008)
18/12/2007
tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik
Pozisyonlarına
Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;(
9)
,
,
,
8701.90.11.00.00
Motor
gücü 18 kW.ı geçmeyenler
(traktörler)
8701.90.20.00.00
Motor
gücü 18 kW.ı geçen
fakat 37 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
8701.90.25.00.00
Motor
gücü 37 kW.ı geçen
fakat 59 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
8701.90.31.00.00
Motor
gücü 59 kW.ı geçen
fakat 75 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
8701.90.35.00.00
Motor
gücü 75 kW.ı geçen
fakat 90 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
8701.90.39.00.00
Motor
gücü 90 kW.ı geçenler
(traktörler)
 
 
GÜMRÜK
TARİFE CETVELİ 87 DEN TRAKTÖR
İLE İLGİLİ OLAN KISMI
1
2
3
4
87.01
Traktörler
(87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç):
8701.10.00.00.00

Motokültörler
Adet
30
8701.20

Yarı r
ömorkler
için çekiciler:
 
 
8701.20.10.00.00

– Yeni olanlar
Adet
30
8701.20.90.00.00

– Kullanılmış olanlar
Adet
30
8701.30.00.00.00

Paletli traktörler
Adet
30
8701.90

Diğerleri:
 
 
 

– Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan
tekerlekli
 
traktörler
(motokültörler hariç):
 
 
 

– – Yeni olanlar:
 
 
8701.90.11.00.00

– – – Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler
Adet
30
8701.90.20.00.00

– – – Motor gücü 18 kW.ı geçen
fakat 37 kW.ı geçmeyenler
Adet
30
8701.90.25.00.00

– – – Motor gücü 37 kW.ı geçen
fakat 59 kW.ı geçmeyenler
Adet
30
8701.90.31.00.00

– – – Motor gücü 59 kW.ı geçen
fakat 75 kW.ı geçmeyenler
Adet
30
8701.90.35.00.00

– – – Motor gücü 75 kW.ı geçen
fakat 90 kW.ı geçmeyenler
Adet
30
8701.90.39.00.00

– – – Motor gücü 90 kW.ı geçenler
Adet
30
8701.90.50.00.00

– – Kullanılmış olanlar
Adet
30
 

– Diğerleri :
 
 
8701.90.90.00.11

– – Vinçli traktörler
Adet
30
8701.90.90.00.19

– – Diğerleri
Adet
30
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir