ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞI GENEL BİLGİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞI GENEL BİLGİ
image_pdfimage_print
 
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
SATIŞI GENEL BİLGİ
 
 
 
Ortaklığın
giderilmesi davasında verilen kararın infazı satış işlemi ile
son bulmaktadır. Satış işleminde icra satış usulü
uygulanmaktadır. Ancak satış işlemlerinin başlangıcında ve
sonunda dikkate alınması gereken başkaca hususlar bulunmaktadır.
 
Ortaklığın
giderilmesine ilişkin mahkeme ilamı kesinleştikten sonra kararı
veren mahkemeden kararı infazı gereği ilama konu malların satışı
talep edilir.
 
Mahkeme satış talebi
üzerine dosyayı ve tüm eklerini tarafın satış talebi ile
birlikte satış memurluğuna gönderir.
 
Satış memurluğu
ortaklığın giderilmesi davalarını karara bağlayan sulh hukuk
mahkemelerine bağlıdır. Satış memurluğuna sevk edilen dosyalara
aynı mahkemenin yazı işleri müdürü bakar ve satışı mahkeme
yazı işleri müdürü mahkeme satış memurluğu ekranından satış
memuru sıfatı ile gerçekleştirir. Her sulh hukuk mahkemesine
ait bir satış memurluğu bulunmasına rağmen bir çok sulh hukuk
mahkemesi eskiden olduğu gibi satışın yapılması için dosyaları
icra müdürlüğüne göndermektedir.
 
Dosyanın satış için
icra müdürlüğüne gönderilmesi halinde;
 
Dosyanın gönderildiği
icra dairesi Adalet Bakanlığının yeni projesi kapsamında çalışan
pilot icra dairesi ise daire müdürü pilot icralar iş dağılım
cetveli gereği satış için gelen dosyayı pilot icra satış
birimine tevzi eder. Ancak pilot icra uygulaması olmayan yerlerde
daire müdürü satışı ya kendisi gerçekleştirir ya da kendisi
ile birlikte dairede görev yapan icra müdür yardımları arasında
tevzi eder.
 
İcra müdürü satış
memuru olarak görevlendirildiği takdirde malın satışını yapar.
Satış sonrası işlemleri gerçekleştirmek bu görev kapsamında
değerlendirilemez. İcra müdürü satışı yaptıktan sonra
alınması gereken, harçları, ödenmesi gereken vergilere yönelik
ödemeler safhasını tamamlar. Daha sonra satıştan elde edilen
paraların ilgililere ödenmesi hususunda dosyayı mahkemesine iade
etmesi gerekir, ancak uygulamada mahkemeler satışı yapan icra
müdürünü satış memurluğu görevi son bulduktan sonra paraların
paylaştırılması için paraların paylaştırılması yönünden
tevzi tablosu hazırlaması görevi ile bilirkişi olarak tayin
ederler ve icra müdürüne bu görev için ayrıca bir bilirkişi
ücreti takdir edilir.
 
İcra müdürü satış
işlemini tüm safahatları ile tamamladıktan sonra, mahkeme
kendisini paraların paylaştırılması yönünde bilirkişi olarak
görevlendirmiş ise tüm ödemelerden ari kalan satıştan elde
edilen paraların, taşınır ve taşınmaz malikleri arasında miras
payları oranında dağıtımını gösterir tevzi tablosu düzenler.
Bu tevzi tablosunu taraflara tebliği zorunluluğu ve kesinleşme
safhaları olmasa da bilgi amaçlı tebliğ etmekte fayda vardır. Bu
tevzi tablolarına itiraz veya şikayet davası da yine sulh hukuk
mahkemesine açılmaktadır. İcra müdürü yada icra müdürlüğü
satış işlemini yapmış olsada icra mahkemesine bu konuda dava
açılamaz. Yine öte yandan yapılan satış sonunda açılacak olan
ihalenin feshi davası da ortaklığın giderilmesi satışları
yönünden sulh hukuk mahkemelerine açılmaktadır.
 
Satış memurluğu
sonunda bilirkişi olarak görevlendirilen icra müdürü hazırladığı
tevzi tablosunu bilirkişi raporu mahiyetinde kendisini bilirkişi
olarak görevlendiren mahkemeye sunar mahkemece bilirkişi raporu
onaylandıktan sonra. Bilirkişi görevi son bulur ancak kendi
hazırladığı tevzi tablosuna göre paraların ödenmesi için
satış memuru olarak göreve devam eder. Hissedarlara ilgili paralar
ödenir. Hesap numarası bildirmeyen hissedarlar için mahkeme satış
memurluğu ana hesabı altında alt hesap tarzında hesaplar
açtırılarak en yüksek banka mevduat faizi ile birer aylık vadeli
hesaplar açılarak paralar bu hesaplara yatırılır. Hesaplara
ilişkin hesap cüzdanları ve ödemelere ilişkin dekontlar dosya
arasına alınır.
Bu aşamadan sonra
dosyada yapılacak başka işlem kalmadığından satış sonu yazısı
hazırlanarak yazı ekinde satış dosyası mahkeme dosyası ilgili
mahkemesine gönderilir. 04.09.2017
 
TARIK BİRDAL
İCRA MÜDÜRÜ
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir