İİK 133. Madde Değerlendirmesi

İİK 133. Madde Değerlendirmesi
image_pdfimage_print

İİK. 133 maddenin iki açıdan değerlendirilmesi gerekir.
1- ihale kararının kaldırılmasına sebep olan ihale alıcısının, iki ihale arasındaki farktan sorumluluğun nasıl oluşacağı …
2- Yasa da düzenlenen , HEMEN ARTIRMAYA ÇIKARILIR Cümlesi ile yapılan Tamamlama satış işleminin doğurduğu sonuçlardır.
Yasa koyucu 133 maddenin değişik son paragrafında ” İHALEYE KATILIP, DAHA SONRA İHALE BEDELİNİ YATIRMAMAK SURETİYLE İHALENİN FESHİNE SEBEP OLAN ALICILARIN” sorumlulukları düzenlemiştir.
Yukarıda bahsettiğim gibi , iki farklı açısı vardır.
Ortadan kaldırılan bir ihale ve hemen yapılan Tamamlama satışı.
Her ihalenin ister olağan olsun isterse hemen tamamlama satışı olsun ihalenin feshi ve kesinleşmesi anlamında bağımsızlık teşkil eder . Burada birinci ihalenin yapılması , bedelin yatırılmaması üzerine ikinciye teklif edilmesi üzerine ikinci teklif verenin kabulü halinde, buraya kadar yapılan ışlemler ilk ihale olarak değerlendirilir ve ikinci teklif verene tescil yapılabilmesi için , açılan ihalenin feshi davasının sonucu beklenilmesi gerekir. İkinci teklif verene , gönderilen muhtırada ise ” İHALEYE karşı fesih davası açıldığı tescil için sonucu beklenilecegi ” ihtar olunur. Çünkü aynı tarih ve saatte yapılmış aynı ilan ve şartname ile gerçekleşmiştir. Birincinin teklifi , bakiye bedel yatırılmadığı için ortadan kaldırılmış , ikincinin verdiği teklif en yüksek teklif olarak nazara alınarak ihale kendisine yapılmıştır. Kabul edilen ve dosyaya yatırılan ihale bedeli nemalandırılır ve fesh davası sonucu beklenir.Burada ilk alıcının yatırdıgı teminat nemalandırılamaz. Böyle bir yasal düzenleme yoktur.
Ama…
İkinci teklif veren kabul etmedi… özel şartları olan tebliğ gerektirmeyen ve tek gün verilen sadece İLAN ile yetinilen, farklı şartname ve ilanla yapılan Tamamlama satışı ile ilk satışın hukukî sonuçları açısından bir bağı kalmamıştır.
Burada tek bir satış işlemi gibi değerlendirilecek husus sadece 133 değişik son paragrafında ayrıca düzenlenen , ilk ihale bedelini yatırmayarak ihalenin feshine sebep olan ihale alıcısının maddi anlamda sorumluluğudur.
Olaya isterseniz şöyle bakalım.
İlk alıcı verdiği teklif bedelini yasal sürede yatırmadı , biz ihale kararını kaldırdık.
Bu işleme karşı ihalenin feshini kim ister. Anlaşmalı olarak ihaleye iştirak edip, 10 liralık mala 100 lira vererek taşınmazı alan ihale alıcısı , sebebi ise taşınmazın gerçek değerine yakın teklif veren , ikinci alıcı ile kendi teklifi arasındaki büyük farktan dolayı , yatırdiği teminatı kurtulmaya çalışır. Eğer mahkeme ihaleyi fesh ederse , ben aradaki farktan sorumlu değilim , teminatımı bana geri verin diyecektir.
Ama açtığı dava reddedilirse, artık sorumluluğu doğacaktır ve belki yatırdığı teminatın tamamı dosyaya alıkonulacaktır.
Mahkeme ihaleyi fesh etti.
Yani bizim kaldırdığımız ortada olmayan bir ihaleyi mahkemede ortadan kaldırdı. Bu sebepten dolayı biz tamamlama satışı yaptık. Ne gibi bir etkisi olabilir ki ?
Davayı reddetti..
Bu karar ile bedeli yasal süre de yatırmayan alıcıya , tekrar ihale hakkı verir mi? Tabi ki vermez. Mahkemenin ilk ihaleye karşı açılan ihalenin feshi davasını kabul veya reddetmesi , yapılan Tamamlama satışını ortadan kaldırmayacaktır.
Bu işlemlerin bir bütün içinde değerlendirilmesi , ilk ihale alıcısının sorumluluğu yönündendir düşüncesi ile saygılarımla..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir