Posts Tagged “basın ilan kurumu”

Basın İlan Kurumuna yapılan ödemelerde düzenlenen reddiyat makbuzlarında damga vergisi tevkifatı

By |

Basın İlan Kurumuna yapılan ödemelerde düzenlenen reddiyat makbuzlarında damga vergisi tevkifatı

Basın İlan Kurumuna yapılan ödemelerde düzenlenen reddiyat makbuzlarında DAMGA VERGİSİ tevkifatının yapılıp yapılmayacağı hususunda nacizane bir değerlendirme yapmak istiyorum. Basın İlan Kurumu, Kurumlar Vergisine tabi bir kurum olup, 2017 yılı itibariyle rekortmen kurumlar vergisi mükellefidir. Damga Vergisinin MÜKELLEFİ kağıtları imza edenler olduğu ve ödemenin bu kişiler tarafından yapılması gerektiği belirlenmiştir. İcra Daireleri yönünden burada tartışılması…

Read more »