Posts Tagged “Danıştay Kararı”

İcra Müdürlüğü ve Satış Memurluğu KDV nin mükellefi ve sorumlusu değildir. Danıştay kararı

By |

Danıştay Dördüncü Daire Kararı E.2012/4859 25 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30018 Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından: Esas No: 2012/4859 Karar No: 2016/2845 Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı Davacı : Denizli 1 Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğü’ne İzafeten İzale-i Şuyuu Satış Müdürlüğü Vekili: Av. Salih …. DENİZLİ Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı İstemin…

Read more »