Posts Tagged “haciz tutanağı”

İcra Müdürü olan sanığın haciz işlemlerine kendisi katılmadığı, icra müdürlüğünde görevli … katıldığı halde kendi kaşe ve imzasını kullanarak haciz işlemini kendisi yapmış gibi haciz tutanaklarını düzenlemekten ibaret eylemlerinin sübutu halinde TCK’nın 204/2, 43/7. madde ve fıkralarına uyan zincirleme biçimde “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçunu oluşturacağı

By |

11. Ceza Dairesi         2017/14319 E.  ,  2017/8085 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Görevi kötüye kullanmak, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, resmi belgede sahtecilik HÜKÜM : 1)Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçundan sanıklar … ve … haklarında: Beraat 2)Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık … hakkında: Beraat 3)Görevi kötüye kullanmak suçundan sanık … hakkında: Mahkumiyet…

Read more »