Posts Tagged “taahhüt”

Taahhütte işleyecek faiz yazılması feragat edilmişse de feragat beyanının yazılması zorunludur

By |

19. Ceza Dairesi         2018/2537 E.  ,  2018/3594 K. “İçtihat Metni” Borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair İstanbul 3. İcra Ceza Mahkemesinin 06/06/2017 tarihli ve 2016/352 esas, 2017/281 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin İstanbul 4. İcra Ceza Mahkemesinin…

Read more »