Posts Tagged “Tarık Birdal”

İcra ve İflas Kanununun 142. maddesine göre sıra cetveline itiraz davaları, kural olarak genel mahkemede görülür; itiraz, sadece sıraya ve icra müdürünün icra hukuku kurallarına uygun davranmadığına ilişkin ise görev icra mahkemesindedir

By |

20. Hukuk Dairesi         2017/6190 E.  ,  2017/4136 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davada …. İcra Hukuk ve….Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, sıra cetvelindeki alacağa itiraza ilişkindir. ……

Read more »

İflasın açıldığı yerde yapılan ihalenin ve icra dairesine ait vazifelerin, iflas idaresince yapılması gerekmekte olup, bu görevin, alınan karar ile iflas müdürlüğüne devredileceğine dair yasada bir hükmün mevcut olmadığı gözetildiğinde, iflas müdürlüğünce ihalenin yapılması doğru değildir.

By |

12. Hukuk Dairesi         2017/6800 E.  ,  2017/14337 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 05/07/2017 tarih, 2017/3715 Esas – 2017/10277 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ……

Read more »

Garamaten Sıra Cetveli

By |

Garamaten Sıra Cetveli

GARAMATEN SIRA CETVELİ PROGRAMI GOOGLE DOCS ile İNDİR İndire tıklayarak google docs ile kullanabilirsiniz okunma sayısı 226

Read more »

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ PAYLAŞIM TEVZİ CETVELİ

By |

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ PAYLAŞIM TEVZİ CETVELİ

indir İndir e tıklayarak openofis tablosunu indirip kullanabilirsiniz formüllüdür. Kullanım için anlatımı çok yakında sitemizde yayına girecektir. okunma sayısı 412

Read more »

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ SONU İŞLEMLERİ

By |

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ SONU İŞLEMLERİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ SONU İŞLEMLERİ     Bir önceki yazımızda satış işlemlerini anlatmadan satış sonu işlemlerine geçeceğimizi söylemiştik. Şu anda satış işlemi gerçekleşmiş ve üzerinden 7 gün geçmiş durumda. Bu aşamada satış memurluğunun bulunduğu tüm sulh hukuk mahkemelerine ihalenin feshi davası açılıp açılmadığını sorulması gerekmektedir.   İhalenin feshi davası açılmış ise yine İcra satışlarında ihalenin…

Read more »

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ İŞLEMLERİNE BAŞLANGIÇ

By |

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ İŞLEMLERİNE BAŞLANGIÇ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ İŞLEMLERİNE BAŞLANGIÇ     Dosyanın satış talebi üzerine icra müdürlüğüne gönderilmesi halinde icra müdürü tarafından yapılacak olan satış işlemleri genel uygulamalar itibari ile şöyledir.   Dosya satış işlemi için her ne kadar icra müdürlüğüne gönderilmiş ise de sulh hukuk mahkemelerinden gelen satış dosyalarına ilişkin satış işlemleri artık icra müdürlüğü ekranlarından değil mahkeme…

Read more »

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞI GENEL BİLGİ

By |

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞI GENEL BİLGİ

  ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞI GENEL BİLGİ       Ortaklığın giderilmesi davasında verilen kararın infazı satış işlemi ile son bulmaktadır. Satış işleminde icra satış usulü uygulanmaktadır. Ancak satış işlemlerinin başlangıcında ve sonunda dikkate alınması gereken başkaca hususlar bulunmaktadır.   Ortaklığın giderilmesine ilişkin mahkeme ilamı kesinleştikten sonra kararı veren mahkemeden kararı infazı gereği ilama konu malların…

Read more »

Bireysel Emeklilik Fonunun Haczi Kısmen Mümkündür

By |

Bireysel Emeklilik Fonunun Haczi Kısmen Mümkündür

Birikim herkese gereklidir. Birikim modelleri ve şekilleri günümüzde çok çeşitli hale gelmiştir. Ancak son zamanlarda yıldızı en çok parlayan birikim sistemi Bireysel emeklilik fonlarıdır. Hızla yükselen yıldızını şüphesiz devlet destesine borçludur. Yükselişini daha da hızlandırarak devam edeceğinden şüphe yoktur. Çünkü 2017 yılı başında devlet tarafından tüm ücretli çalışanlar için zorunlu hale gelecektir. Devletin zorunlu kılması…

Read more »

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYASI HACZİ

By |

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYASI HACZİ

Entegre Devre Topoğrafyasının ne olduğu hakkında insanların bir çoğunun fikri olmadığını söylersek yanlış bir söz söylememiş oluruz, insanların bu konu hakkında neden fikir sahibi olmadıkları konusunda herhangi bir eleştiri de bulunmakta bu aşamada çok acımasız olur. Ülkemiz gelişmiş dünya ülkeleri arasında çok alt sıralarda yer almasa da teknolojiye halk olarak uzağız ancak ülkemiz gençleri bu…

Read more »