Posts Tagged “tazminat icrası”

İcra Hukukunda Tazminat Kararlarının İnfazına Dair Uygulamalar

By |

İcra Hukukunda Tazminat Kararlarının İnfazına Dair Uygulamalar

İCRA HUKUKUNDA TAZMİNAT KARARLARININ İNFAZINA  DAİR UYGULAMALAR.  İcra Hukukunda Tazminatlar başlığı ile yasa koyucu , Alacaklı ve borçlu lehine tazminat verilmesi hususunda gerekli düzenlemeler yapmıştır.             Genel ifade ile Tazminatların hükmedilmesine gerekçe olarak , tarafların haksız,  kötü niyetli  takiplerin   başlatılması,   tahsili geciktirmeye yönelik itirazların  önüne geçilmesi ve davalar sonunda haksız çıkan tarafa yükletilen doğan zararın…

Read more »